Bestuur aan het woord

Stibat Services kijkt terug op een succesvol jaar. Met een inzamelpercentage van 50,6 procent voor draagbare batterijen werd in 2019 opnieuw de wettelijke doelstelling behaald. Ook de inzameling van fietsaccu’s laat een stijgende lijn zien. “Dat zijn mooie resultaten. We hadden niet anders verwacht, want zowel operationeel als logistiek zijn we uitstekend georganiseerd.” “Ook onze communicatie speelt hierin een belangrijke rol. Consumenten weten de ruim 25.000 Stibat-inleverpunten prima te vinden.” Aan het woord zijn Dick Zwaveling (voorzitter, links op de foto) en Rob Lelieveld (penningmeester).

Voorzitterswissel

Dick Zwaveling is een nieuwe naam binnen de Stibat-gelederen. Per september 2019 trad hij toe tot het bestuur om eind december het voorzitterschap van Laurens ten Horn over te nemen. “De decennialange inzet van Laurens voor Stibat is indrukwekkend. Ook zijn rol op Europees niveau is onmiskenbaar. Bijvoorbeeld als verbinder en vormgever van de samenwerking tussen alle landelijke collega-organisaties.” Rob Lelieveld vult aan: “Door zijn inspanningen is een waardevolle Europese koepel ontstaan, een mooie samenwerking. En daarover gesproken: met onze opdrachtgevers, Stichting Batterijen en Stichting EPAC, verloopt de samenwerking ook voortvarend. De lijnen zijn kort, we weten elkaar goed te vinden.”

“Soms moet je gewoonweg lef tonen en nieuwe wegen bewandelen. Uiteraard zonder de veiligheid uit het oog te verliezen”

Verantwoord, betrouwbaar en overtuigend

Rob Lelieveld: “Onze focus lag ook in 2019 op het inzamelen en recyclen van draagbare batterijen en fietsaccu’s. Alles wat we doen, staat in dienst van deze primaire taakstelling. Dat we hier in slagen bevestigt ons bestaansrecht en genereert positieve energie. Dick Zwaveling: “Het gaat niet alleen om wát we doen, maar ook om hoé we dat doen. Verantwoord, betrouwbaar en overtuigend, dat zijn de drie Stibat-kernwaarden die we elke dag terugzien in onze werkwijze. Tegelijkertijd willen we als organisatie wendbaar blijven. Meer dan ooit streven we met de gehele keten naar een circulaire economie en volgen ontwikkelingen elkaar snel op.” Rob Lelieveld valt bij: “We moeten daarom goed geïnformeerd blijven en onze service hierop afstemmen. Onze opdrachtgevers mogen dit echt van ons verwachten. Daarnaast is het belangrijk dat we ons als ketenregisseur blijven gedragen. Dat we bewust en slim omgaan met onze positie en toegevoegde waarde.” Dick Zwaveling knikt instemmend. “Het gaat in feite over je license to operate. Als we bijvoorbeeld binnenstedelijk batterijen komen ophalen, doen we dat zo duurzaam mogelijk. Niet zozeer omdat dat moet, maar omdat het een intrinsieke keuze is.”

Duurzame en strategische keuzes

In 2019 is het decentraal inzamelen definitief ingeregeld op regionaal niveau en zal dat verder worden uitgebreid. Ook worden steeds vaker elektrische vrachtwagens ingezet. Dit zijn duurzame én strategische keuzes. Dick Zwaveling: “Naast een lagere CO2-uitstoot zorgen we hiermee voor risicospreiding en optimale kosten. Ik vind dat we dat verplicht zijn aan onze opdrachtgevers.” Rob Lelieveld beaamt dit. “De laagste prijs is overigens niet leading. Het gaat om de beste prijs-kwaliteitverhouding. Waar wij onze ingezamelde batterijen naartoe brengen is bepalend voor de kosten, maar moet ook passen binnen onze kernwaarden.”

Lef tonen

Rob Lelieveld: “Een stijgende lijn van ons inzamelpercentage blijft de komende jaren van groot belang. Dat staat of valt met gedragsbeïnvloeding van alle gebruikers van draagbare batterijen en fietsaccu’s. Onze campagnes en acties zijn bewezen effectief, dus ik heb daar alle vertrouwen in.” Dick Zwaveling: “2019 werd bovendien het jaar waarin we een start hebben gemaakt met de verbreding van de onze inzamelkanalen. Met onze nieuwe Batterij Bewaarbox Zakelijk richten we ons nu ook op bedrijven. Een nieuwe doelgroep en een nieuw inzamelmiddel, dat kan best spannend zijn. Soms moet je gewoonweg lef tonen en nieuwe wegen bewandelen. Uiteraard zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Dat zit ‘m in goede voorlichting, veilige inzamelmiddelen en het op tijd ophalen van de ingeleverde lege batterijen.”

Maximale ondersteuning

Rob Lelieveld: “Rondom veiligheid hebben we gelukkig veel kennis en capaciteit in huis. Ook ten aanzien van afgedankte fietsaccu’s is dat van groot belang. We kijken altijd naar nieuwe en betere manieren om deze op te slaan, met zo min mogelijk impact op het primaire proces.” Dick Zwaveling: “Wij zijn ons altijd bewust van het veiligheidsissue. We wisselen hierover dan ook veel kennis en ervaring uit met iedereen voor wie dat relevant is. En voordat we iets doen vragen we ons altijd af ‘draagt dit bij aan het maximaal ondersteunen van onze opdrachtgevers zodat zij hun doelstellingen realiseren en aan hun verplichtingen voldoen?’ In 2020 gaan we dit wederom waarmaken.”