Organisatie & Colofon

Stibat heet voluit Stichting Stibat Services. De uitvoeringsorganisatie, die op peildatum 31 december 2019 bestaat uit 9,7 fte’s, heeft een bestuur en staat onder leiding van een algemeen directeur. Stibat hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001: 2015. Voor dit systeem zijn we gecertificeerd. Jaarlijks voert Lloyd’s Register Quality de externe audit uit, die we ook in 2019 weer succesvol hebben doorlopen.

Stibat verzorgt de inzameling en recycling van afgedankte batterijen en accu’s voor deelnemende producenten (fabrikanten en importeurs) van Stichting Batterijen en Stichting EPAC. Dit voeren wij uit op basis van het Besluit en de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008. In deze regeling staan bepalingen vastgelegd ten aanzien van het afvalbeheer en het gebruik van gevaarlijke stoffen in batterijen en accu’s.

De manier waarop Stibat invulling geeft aan de wettelijke verplichtingen van de deelnemers van onze opdrachtgevers, staat beschreven in een collectieve mededeling die in 2009 is ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Team Stibat Services

Harm Noorman

Manager Producenten Services

Wendy Wielink

Coördinator Producenten Services

Carolina Boer-Pavon

Medewerkster Producenten Services

Jeanine van Dijk

Manager Marketing en Communicatie

Steffie Joosen-de Bont

Online Marketeer

Arie de Jong

Directeur

Joas van Lent

Manager Logistiek en Recycling

Sandra Stougje

Medewerkster Logistiek en Recycling

Manoeska Pitai

Medewerkster Logistiek en Recycling

Pieter Bremmer

Fieldmanager Inzameling en Veiligheid

Marianne Switzar

Medewerkster Landelijk Dekkend Netwerk

Fred Knulst

Business controller

Anja Noordijk

Financieel medewerkster

Marijke Holleman

Secretariaat

Marlene Massaar

Secretariaat

Bestuur Stichting Stibat Services

 • Rob Lelieveld
  Voorzitter
 • Dick Zwaveling
  Penningmeester

Bestuur Stichting Batterijen

 • E.J.H.F. Ruyters
  (Varta Consumer Batteries B.V.)
  Voorzitter
 • F.C.P. Stam
  (Duracell Netherlands B.V.)
  Penningmeester
 • E.J. Schipper
  (Intergamma B.V.)
  Bestuurslid
 • E. Smit
  (Philips International B.V.)
  Bestuurslid
 • W.V.T. Willems
  (Panasonic Energy Europe N.V.)
  Bestuurslid (afgetreden per 01-01-2020)
 • J. Bartels
  Interim Directeur

Bestuur Stichting EPAC

 • E.W. van der Hout
  (Accell Nederland B.V.)
  Voorzitter
 • P. van Wegen
  (Giant Benelux B.V.)
  Penningmeester
 • B. van Hulst
  (Gazelle Nederland B.V.)
  Bestuurslid
 • M. Stork
  (Stella Fietsen B.V.)
  Bestuurslid
 • R. Veenhuizen
  (Shimano Benelux B.V.)
  Bestuurslid
 • J. Bartels
  Secretaris

Colofon

Stichting Stibat Services
Röntgenlaan 7
2719 DX Zoetermeer

Postbus 719
2700 AS Zoetermeer

info@stibat.nl

079 – 363 20 90