Introductie Stibat Services

Producenten (fabrikanten en importeurs) hebben de wettelijke plicht om hun op de markt gebrachte batterijen en accu’s weer in te nemen en te recyclen. Om aan die verplichting te voldoen, werken producenten van draagbare en industriële batterijen al 25 jaar samen in Stichting Batterijen. Producenten van fietsaccu’s volgden dit voorbeeld in 2015, dit werd Stichting EPAC. Stibat voert voor beide stichtingen de wettelijke taken uit.

Efficiënt en veilig

Het inzamelnetwerk van Stibat bestaat inmiddels uit ruim 25.000 inleverpunten. Met onze vrachtauto’s halen wij de ingeleverde batterijen op en brengen wij ze naar de sorteercentra. Dit doen we efficiënt en veilig. We geven voorlichting aan eindgebruikers (bedrijven, instellingen en consumenten) zodat er zoveel mogelijk afgedankte batterijen worden ingeleverd. Doordat wij op verantwoorde wijze zorgdragen voor de inzameling en recycling, voldoen deelnemers van Stichting Batterijen en Stichting EPAC op een milieuvriendelijke manier aan de Europese wet- en regelgeving.

Circulaire economie

Stibat biedt diensten en oplossingen die bijdragen aan de circulaire economie van batterijen en accu’s. We voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem, het water en de lucht terechtkomen. In plaats daarvan worden de materialen hergebruikt bij het vervaardigen van bijvoorbeeld pannen, dakgoten en fietsen. Hiermee dragen we bovendien ons steentje bij aan het voorkomen van grondstofschaarste.

Meten is weten

Circulariteit en innovatie gaan goed samen. Daarnaast geloven we in ‘meten is weten’. Vanuit deze uitgangspunten ontwikkelde Stibat de Ecotest. Deze test brengt in kaart hoe milieuvriendelijk en efficiënt de verschillende processen verlopen. Zo zijn onze vrachtwagenchauffeurs ADR-gecertificeerd voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen en zijn onze vrachtauto’s volgens de geldende wetgeving ingericht. Ook is Stibat ISO-gecertificeerd en doen we aan grondige verslaglegging. Organisaties die advies nodig hebben of op zoek zijn naar een betrouwbare partner voor batterijeninzameling en ‑recycling, kunnen bij Stibat terecht.

Vier compliance-taken

In dit jaarverslag staan de resultaten van de vier compliance-taken die Stibat voor Stichting Batterijen en Stichting EPAC uitvoert: het realiseren van het wettelijk vastgestelde inzamelpercentage, het verzorgen van een landelijk dekkend inzamelnetwerk, het realiseren van de wettelijk vastgestelde recyclingefficiency en het informeren van eindgebruikers over het belang van gescheiden inzameling. Ook verzorgen we namens de producenten de verplichte registratie en rapportage aan de overheid van het gewicht van de batterijen en accu’s die zij jaarlijks op de Nederlandse markt brengen.

Batterijen

Stichting Batterijen

Stichting Batterijen biedt een collectieve oplossing voor producenten (fabrikanten en importeurs) van draagbare en industriële batterijen om aan hun producentenverantwoordelijkheid te kunnen voldoen. Per 31 december 2019 waren 1102 producenten van batterijen en accu’s via een toetredingsovereenkomst bij Stichting Batterijen aangesloten.

Stichting EPAC

Stichting EPAC biedt een collectieve oplossing voor producenten (fabrikanten en importeurs) van elektrische fietsen om aan hun producentenverantwoordelijkheid te kunnen voldoen. Per 31 december 2019 waren 83 producenten van elektrische fietsen via een toetredingsovereenkomst bij Stichting EPAC aangesloten. EPAC staat voor Electronically Power Assisted Cycles.